Từ vựng tiếng anh miêu tả khuôn mặt

     

Trong tiếp xúc Tiếng Anh, bên cạnh miêu tả hình dáng, đặc điểm tính bí quyết một người, đôi khi bạn sẽ gặp mặt cần trường hợp biểu đạt sắc thái khuôn mặt, làn tóc của một người làm sao kia. Nếu ko cầm Chắn chắn vốn trường đoản cú vựng tương quan, bạn sẽ bị bối rối, chần chờ đề xuất diễn tả thế nào vào trường phù hợp này. Để khiến cho bạn “gỡ rối” Khi lâm vào tình thế trường hợp kia, hôm nay Tiếng Anh AZ đã cho ra lò một cỗ Từ vựng “Siêu to lớn khổng lồ” về Face and Hair – khuôn mặt cùng làn tóc, khiến cho bạn tha hồ nước sàng lọc để mô tả một ai kia. Hãy cùng mngơi nghỉ sổ ra, note lại phần lớn từ new này nào!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh miêu tả khuôn mặt

Một trường đoản cú có thể nhiều hơn thế nữa 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh cùng phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu hèn – weak-sound (vào một vài trường thích hợp Khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc những âm được nói dịu đi biến thành một âm nhẹ nhàng hơn cơ mà ngay sát cùng với nó).

Contents


Từ vựng về khuôn mặt

Face

UK

US

Khuôn mặt
oblong face/ˈɒblɒŋ feɪs//ˈɑː.blɑːŋ feɪs/thuôn dài
oval face/ˈəʊv(ə)l feɪs//ˈoʊ.vəl feɪs/phương diện hình trái xoan
round face/raʊnd feɪs//raʊnd feɪs/mặt tròn
square face/skweə(r) feɪs//skwer feɪs/khía cạnh vuông chữ điền

*
Mặt chúng ta hình gì nào?

Từ vựng về song mắt

Eyes

UK

US

Đôi Mắt
beady eyes/ˈbiːdi aɪz//ˈbiː.di aɪz/mắt tròn và sáng
liquid eyes/ˈlɪkwɪd aɪz//ˈlɪk.wɪd aɪz/đôi mắt long lanh
sunken eyes/ˈsʌŋkən aɪz//ˈsʌŋ.kən aɪz/mắt sâu
piggy eyes/ˈpɪɡi aɪz//ˈpɪɡi aɪz/mắt ti hí
bug-eyed/ˈbʌɡ ˌaɪd//ˈbʌɡ.aɪd/đôi mắt lồi to
cross-eyed/ˌkrɒs ˈaɪd//ˌkrɑːsˈaɪd/mắt lác

Từ vựng về mũi

Nose

UK

US

Mũi
broad with large nostrils/brɔːd wɪð lɑː(r)dʒ ˈnɒstrəlz//brɑːd wɪð lɑːrdʒˈnɑː.strəlz/mũi rộng lớn, lỗ mũi to
bulbous nose/ˈbʌlbəs nəʊz//ˈbʌl.bəs noʊz/mũi bầu tròn và đầy đặn ở chỗ chóp mũi
fleshy nose/ˈfleʃ.i nəʊz//ˈfleʃ.i noʊz/mũi đầy đặn
hawk-nosed/hɔːk ˈnəʊzd//hɑːk ˈnoʊz/mũi diều hâu, mũi khoằm
sloping tip/ˈsləʊ.pɪŋ tɪp//ˈsloʊ.pɪŋ tɪp/mũi nhọn
snub nose/snʌb nəʊzd//snʌb noʊz/mũi hếch, đầu mũi khá vểnh, hếch lên trên
straight-edged nose/streɪt edʒd nəʊzd//streɪt edʒd noʊzd/mũi thẳng, mũi dọc dừa

Từ vựng về trán

Forehead

UK

US

Trán
broad forehead/brɔːd ˈfɔː(r)ˌhed//brɑːd ˈfɔː(r)ˌhed/trán rộng
narrow forehead/ˈnærəʊ ˈfɔː(r)ˌhed//ˈner.oʊ ˈfɔː(r)ˌhed/trán hẹp
curved forehead/kɜː(r)vd ˈfɔː(r)ˌhed//kɝːvd ˈfɔː(r)ˌhed/trán dô

Từ vựng về môi

Lips

UK

US

Đôi môi
full lips/fʊl lɪps//fʊl lɪps/môi mọng
curved lips/kɜːvd lɪps//kɜːrvd lɪps/môi cong
thin lips/θɪn lɪps//θɪn lɪps/môi mỏng

Từ vựng về tai

Ears

UK

US

Đôi tai
large ears/lɑːdʒ ɪə(r)s//lɑːrdʒ ɪrs/tai lớn
small ears/smɔːl ɪə(r)s//smɔːl ɪrs/tai nhỏ

Từ vựng về tóc

Hair

UK

US

Tóc
short hair/ʃɔːt heər//ʃɔːrt her/tóc ngắn
shoulder – length hair/ˈʃəʊl.dər leŋθ heər//ˈʃoʊl.dɚ leŋθ her/tóc ngang vai
long hair/lɒŋ heər//lɑːŋ her/tóc dài
part/pɑːt//pɑːrt/rẽ ngôi
bangs/bæŋz//bæŋz/tóc bít trán
straight hair/streɪt heər//streɪt her/tóc thẳng
wavy hair/ˈweɪ.vi heər//ˈweɪ.vi her/tóc gợn sóng
curly hair/ˈkɜː.li heər//ˈkɜː.li her/tóc xoăn
bald/bɔːld//bɑːld/hói đầu
red hair/red heər//red her/tóc đỏ
blaông xã hair/blæk heər//blæk her/tóc đen
blond hair/blɒnd heər//blɑːnd her/tóc vàng
ponytail/ˈpəʊ.ni.teɪl//ˈpoʊ.ni.teɪl/tóc đuôi ngựa
pigtail/ˈpɪɡ.teɪl//ˈpɪɡ.teɪl/tóc bím
bunches/bʌntʃəz//bʌntʃəz/tóc cột hai sừng
bun/bʌn//bʌn/tóc búi
bob/bɒb//bɑːb/tóc nthêm bên trên vai
crew cut/kruː kʌt//kruː kʌt/đầu đinh
brush/brʌʃ//brʌʃ/lược loại bàn chải
scissor/ˈsɪz.ər//ˈsɪz.ə/kéo
blow dryer/bləʊ heər//bloʊ her/thứ sấy tóc
rollers/ˈrəʊ.lərz//ˈroʊ.lɚz/ống nhuộm tóc
comb/kəʊm/koʊm/lược
hair stylist/heər staɪ.lɪst//her staɪ.lɪst/thợ sản xuất giao diện tóc
hair salon/heər ˈsæl.ɒn//her səˈlɑːn/salon tóc tóc

Từ vựng không giống liên quan

Others

UK

US

Khác
mustache/mʊˈstɑːʃ//ˈmʌs.tæʃ/ria mép
beard/bɪəd//bɪrd/râu
sideburns/ˈsaɪd.bɜːnz//ˈsaɪd.bɝːnz/râu quai nón
mole/məʊl//moʊl/nốt ruồi
dimples/ˈdɪmp(ə)lz//ˈdɪm.pəlz/lúm đồng tiền

Thực hành

Vậy viết câu diễn đạt nhỏng làm sao đến đúng nhỉ? Mời các bạn xem thêm bài đối thoại dưới đây nhé!

A: Hey Bob, How’s it going?A: Hey Bob, dạo bước này vắt nào?
B: Hi Tom, I’m fine. How about you?B: Chào Tom, tớ khỏe khoắn. Cậu thì sao?
A: Good. I just got my haircutcolored back to my natural color, dark brown. Does it look good? I’m going lớn meet my girlfriover tomorrow.A: Tớ khỏe mạnh. Tớ mới cắt và nhuộm lại tóc thành gray clolor đậm tự nhiên và thoải mái nè. Trông được không? Mai tớ sẽ đi chạm mặt bạn nữ.

Xem thêm: Xem Phim Trung Quốc Cổ Trang Trung Quốc Hay Nhất Bạn Không Nên Bỏ Lỡ

B: Oh. It’s really suitable for you. What does your girlfriend look like, Tom?B: Ồ, giao diện này vô cùng phù hợp với cậu. Quý Khách gái mới của cậu trông núm làm sao, Tom?
A: Well, she’s really good-looking. She has curly blond hair which is always tucked up neatly, with a fair complexion. Her blue, beady shifty eyes always look at me with eyes of love sầu affection. I like her face the most. She has an oval face, full pink lips beneath her delicate nose as high as seen looks pretty.A: À, cô ấy khá xinh. Cô ấy tất cả mái đầu xonạp năng lượng nhiều năm luôn luôn được buộc gọn gàng, cùng với nước da sáng mịn. Đôi mắt xanh, to lớn sáng sủa của cô ấy ấy luôn quan sát tớ cùng với góc nhìn trìu mến. Tôi thích hợp khuôn mặt cô ấy tốt nhất. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng mọng ở bên dưới chiếc mũi cao tkhô giòn tú càng quan sát càng thấy rất đẹp.
B: Great. You are so lucky to lớn have sầu her. How long have sầu you been dating?B: Tuyệt. Cậu thiệt may mắn new đạt được cô ấy đấy! Thế cậu hẹn hò với cô ý thọ chưa?
A: Just about 3 months. Do you want lớn meet her?A: Mới khoảng 3 tháng thôi. Cậu vẫn muốn chạm chán cô ấy không?
B: Well, I can’t wait lớn meet her in personB: Ồ, tớ khôn xiết nóng lòng gặp cô ấy.

Đừng quên, nhằm lưu giữ lâu với ghi nhớ đúng mực giải pháp vạc âm của từ bỏ vựng, không tính ghi chxay chúng ta hãy luyện phát âm bí quyết phát âm của tự đó từng ngày, hàng giờ nhé. Học thêm các từ mới theo chủ đề tại phía trên. Chúc chúng ta học tập vui!