Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

     
*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo công dụng kinh doanh theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu report hiệu quả chuyển động sale theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, gồm cả phiên bản word và Excel. Hướng dẫn giải pháp lập báo cáo tác dụng hoạt động sale.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm cùng cung ứng các dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- Trong đó: giá cả lãi vay23
8. giá cả thống trị tởm doanh24
9. Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động tởm doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Chi tiêu khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Chi tiêu thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)Lập, ngày ... mon ... năm ...

Xem thêm: Cách Download Hình Trên Pinterest Về Máy Tính, Cách Tải Ảnh Và Video Từ Pinterest Về Thư Viện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:(1) Những tiêu chuẩn không tồn tại số liệu được miễn trình bày mà lại ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với trường vừa lòng mướn các dịch vụ có tác dụng kế tân oán, làm kế tân oán trưởng thì cần ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề hình thức dịch vụ kế toán, tên đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán thù.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo công dụng hoạt động marketing theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốTtiết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng cùng cung ứng dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung cấp các dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng với hỗ trợ hình thức dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. túi tiền tài chính22
- Trong đó: Chi tiêu lãi vay23
8. túi tiền phân phối hàng25
9. túi tiền thống trị doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động khiếp doanh 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. giá thành khác32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
14. Tổng ROI kế toán thù trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành16. Chi tiêu thuế TNDN hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bạn dạng bên trên CP (*)70
19. Lãi suy giảm trên CP (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại đơn vị cổ phần
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường. LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị chức năng hình thức kế tân oán cần ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu cùng ảnh hưởng Đơn vị cung ứng hình thức dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo tác dụng chuyển động marketing về tại đây:1. Bản word:

Báo cáo tác dụng sale theo Thông bốn 133Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tứ 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán bên trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------