Lệnh xoay đối tượng trong cad

     

Trong ứng dụng AutoCAD, để triển khai chuyển phiên đối tượng người tiêu dùng chúng ta cũng có thể thực hiện lệnh Rotate (RO) cùng với những phương pháp sử dụng khác nhau.

Quý Khách có thể Gọi lệnh Rotate trên thanh phương tiện, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).


*

Sau đó, nhằm áp dụng lệnh bạn làm việc theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng phải luân phiên