Excel dành cho kế toán

     
*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Tổng đúng theo vừa đủ các hàm hay được dùng trong Excel kế toán, lý giải giải pháp thực hiện các hàm Excel vào kế toán thù bỏ lên trên sổ sách, lên các bảng biểu và lên Báo cáo tài chính bên trên Excel.

Bạn đang xem: Excel dành cho kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được chỉ định và hướng dẫn vày các tiêu chuẩn đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức thị Sumif(Vùng đựng điều kiện, Điều kiện, Vùng yêu cầu tính tổng).

- Các tsi mê số:

- Range: Là hàng mà bạn có nhu cầu khẳng định.

- Criteria: những tiêu chuẩn cơ mà mong muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự yêu cầu tính tổng.

Hàm này trả về cực hiếm tính tổng của những ô trong vùng đề nghị tính chấp nhận một ĐK gửi vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của các quý giá trong vùng từ B2 mang lại B5 với ĐK là các cực hiếm bé dại hơn hoặc bằng 10.

Chi tiết mời các bạn xem trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF vào Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về cực hiếm dò kiếm tìm theo cột đưa từ bảng tmê man chiếu lên bảng các đại lý tài liệu theo như đúng cực hiếm dò tìm kiếm. X=0 là dò tìm kiếm một cách đúng chuẩn. X=một là dò tìm một bí quyết kha khá.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) tức là Vlookup(Giá trị dò tìm kiếm, Bảng tsay đắm chiếu, Cột yêu cầu đem,X).

- Các tđắm say số:

- Lookup Value: Giá trị phải lấy ra so sánh nhằm tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng chứa ban bố nhưng dữ liệu vào bảng là tài liệu nhằm so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tmê man chiếu tuyệt đối hoàn hảo.

- Nếu quý hiếm Range lookup là TRUE hoặc được làm lơ, thì những giá trị trong cột dùng để làm đối chiếu bắt buộc được thu xếp tăng nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu nhưng mà bạn có nhu cầu lấy trong phnghiền so sánh.

- Range lookup: Là một quý hiếm luận lý để hướng dẫn và chỉ định đến hàm VLOOKUP tìm cực hiếm đúng chuẩn hoặc tra cứu quý giá gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì quý hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu giá trị Lookup value nhỏ tuổi rộng quý giá nhỏ độc nhất vô nhị vào cột trước tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một quý hiếm bằng giá trị làm việc ô F1một trong những cột trước tiên, cùng rước quý hiếm khớp ứng ở cột thứ 2.

*

Chi máu mời các bạn coi tại đây: Hướng dẫn thực hiện hàm Vlookup vào Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm tính tân oán đến một đội nhỏ vào một danh sách hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phnghiền tính mà lại chúng ta lựa chọn vào đối số thứ nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tđắm đuối số:

- Function_num là những con số từ một mang đến 11 (hay tất cả thêm 101 cho 11một trong phiên bản Excel 2003, 2007) nguyên tắc hàm nào sẽ tiến hành dùng làm tính toán vào subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Sổ Thu Chi Misa Cho Win 7

.. là những vùng tác động ttê mê chiếu mà lại bạn muốn triển khai phép tính trên đó.

Chi huyết mời chúng ta xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về quý hiếm 1 giả dụ ĐK đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện không đúng.

Cú pháp: If(logical_demo,,) tức là If(Điều khiếu nại, Giá trị 1, Giá trị 2).

Các tđắm say số:

- Logicaltest: Điều khiếu nại dùng để trắc nghiệm (khẳng định ĐK này là đúng tốt sai).

- Truevalue: Là công dụng của hàm IF trường hợp logicaldemo đúng

- Falsevalue: Là công dụng của hàm IF trường hợp logicaltest sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) tức thị And(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phnghiền VÀ, chỉ đúng lúc toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) trường hợp một hay những đối số của nó là không nên.

Lưu ý:

- Các đối số đề xuất là giá trị lô ghích hoặc mảng tốt tsi mê chiếu bao gồm cất quý giá lô ghích.

- Nếu đối số tđam mê chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những cực hiếm đó bị bỏ qua.

- Nếu vùng tham mê chiếu không cất quý hiếm xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số vào một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tmê man số: Number1, Number2… là các số nên tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) tức thị Or(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

- Hàm này là Phxay HOẶC, chỉ không đúng khi toàn bộ những đối số có mức giá trị không nên. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu bất kể một đối số như thế nào của nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) trường hợp tất cả những đối số của nó là không đúng.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tsi mê số: Number1, Number2… là dãy nhưng mà bạn có nhu cầu kiếm tìm cực hiếm lớn nhất sinh sống trong đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ dại nhất vào hàng được nhập lệ.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tđắm đuối số: Number1, Number2… là hàng cơ mà bạn muốn tìm kiếm quý hiếm nhỏ dại nhất ở trong các số ấy.

Để thực hành thực tế các bạn có thể thiết lập về Mẫu sổ sách kế tân oán bên trên Excel theo bề ngoài Nhật ký kết bình thường (Theo Thông tứ 200 và 133)

Các bạn có nhu cầu làm rõ hơn nữa, rất có thể tự bản thân lên được report tài chính trên Excel có thể tmê mệt gia: Lớp học tập thực hành kế tân oán trên Excel