Equation trong word 2016 bị ẩn

     

--- Bài mới hơn ---

Launch Word 2010 document, in which you want to insert any mathematical equation.

Bạn đang xem: Equation trong word 2016 bị ẩn

You will notice a Equation Tools Design tab will appear, from Structures Group, you can select new equation from a given extended list. From Symbols group you can choose different symbols to lớn use with equations.

Now for inserting another equation, choose the equation you want to insert in the document from Structures group.

You can also check out pviously reviewed guides on How to insert watermark in Word 2010 và Traông xã Changes in Word 2010.

31 Comments

--- Bài cũ hơn ---


Equations Are Displayed As Embed.equation In Microsoft Word


--- Bài bắt đầu hơn ---

The information on this page applies to: MathType for Windows and MacEquation Editor (e.g., Microsoft Equation 3) for Windows và MacAll supported versions of Word for Windows & Mac

Many users become alarmed when the equations in their Microsoft Word document is displayed in the cryptic size of EMBED Equation.DSMT4 or EMBED Equation instead of the actual MathType or Microsoft Equation equations.

These repsentations are a feature in Microsoft Word called Field Codes. They are used to lớn help Word identify objects, such as equations, in your document. You only see them when the option is turned on, in which case they appear on-screen, in print, or both on the screen và in print.

EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 on screen

If you find that your equations are not displaying on-screen but instead are displaying something lượt thích EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 , you can change your view settings in Word to lớn correct this. To vì chưng so,

Uncheck the box for “Field Codes” or “Field codes instead of values”.

Press OK (Windows) or cthua thảm Preferences (Mac).

At this point, the equations contained within the Word document should display correctly. Other ways you can toggle this property are:

Via the Word toolbar; the toolbar button in Word looks lượt thích “ a”. This is not one of the mặc định buttons but can be added lớn the Word toolbars by using Word’s Customize commvà. For more information about customizing your Word toolbars, please consult your Microsoft Word online help.

Any of the above sầu methods will allow you to lớn toggle the field codes off & on that will allow you khổng lồ see the equations.

Xem thêm: Cách Nướng Thịt Bằng Lò Nướng Thủy Tinh Đúng Chuẩn? Cách Nướng Thịt Bằng Lò Nướng Thủy Tinh

EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 in print

If you find your equations are not printing but instead are displaying something lượt thích EMBED Equation or EMBED Equation.DSMT4 , you can change your print settings in Word to lớn correct this. To vày this:

Select the Print button (Mac) or Advanced/Print (Windows).

Unkiểm tra the box for “Field Codes” or “Print field codes instead of their values”.

At this point, if you print your document, the objects contained within the Word document should print out correctly.

We hope this has been helpful. As always, please let us know if you have sầu questions about this, or if you have sầu additional techniques that work. We’d love to hear from you.

--- Bài cũ hơn ---


--- Bài new hơn ---

Where is the Equation in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365

The equation is important in mathematic or other science part. Obviously, some equations are complicated if you have sầu to type them one by one. Microsoft Office has many frequently used equations built in, so that users are able to insert them quickly, & need not to lớn use equation editor any more. The psent problem is that where to lớn find out the equations in Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 and 365. Now this article will illustrate two ways lớn get it, simple & fast!

Use the familiar Word 2003 style in working with Word 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365 if you have sầu Classic Menu for Word installed.

Choose Equation in the drop down menu

*

Move sầu to Symbols group

*

More Tips

What is Classic Menu for Office

The software Classic Menu for Office is designed for the people who are accustomed to lớn the old interface of Microsoft Office 2003, XP.. (2002) và 2000. It brings baông chồng the classic menus & toolbars lớn Microsoft Office (includes Word) 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365. The classic view helps the people khổng lồ smoothly nâng cấp to the lakiểm tra version of Office, and work with Office 2007/2010/2013/2016 as if it were Office 2003 (và 2002, 2000).

Screen Shot of Classic Menu for Word

All new features và commands of Office 2007, 2010, 2013, 2021, 2021 và 365 have sầu been added to the menus & toolbars;

Without any training or tutorials after upgrading, users can work with Office 2007/2010/2013/2016 immediately;

Easy khổng lồ find any commvà items you want khổng lồ process;

Easy khổng lồ show or hide the classic menus, toolbars và ribbon tabs;

Easy to lớn install & use. Supports all languages. Free download!

 

 

 

--- Bài cũ hơn ---


--- Bài mới rộng ---

Các ban bố vào tài liệu này áp dụng đối với:

MathType 6.x (Mac)

MathType 6.x (Win)

MathType 5.x (Mac)

MathType 5.x (Win)

MathType 4.0 (Win)

MathType 3.x (Mac)

MathType 3.x (Win)

Microsoft Equation ( Win & Mac)

Microsoft Word 2011 (Macintosh)

Microsoft Word 2010 (Windows)

Microsoft Word 2008 (Macintosh)

Microsoft Word 2007 (Win)

Microsoft Word 2004 (Mac)

Microsoft Word 2003 (Win)

Microsoft Word X (Mac)

Microsoft Word 2002 (XP) (Win )

Microsoft Word 2001 (Mac)

Microsoft Word 2000 (Win)

Microsoft Word 98 (Mac)

Microsoft Word 97 (Win)

Microsoft Word 95 (Win)

Microsoft Word 6.0 (Mac và Win)

Vấn đề

Nhiều người sử dụng trở đề xuất báo động lúc các phương trình vào tài liệu Microsoft Word của họ được hiển thị vào hình thức khó khăn hiểu của EMBED Equation.DSMT4, EMBED Equation.DSMT36 hoặc EMBED Equation cố kỉnh vì chưng MathType hoặc Microsoft Equation phương trình thực tế.

Lý do

Các cơ quan lại đại diện là một tính năng vào Microsoft Word được gọi là Dòng mã. Chúng được sử dụng để góp Lời xác định đối tượng, chẳng hạn như phương trình, trong tài liệu của bạn. Bạn chỉ quan sát thấy chúng Lúc lựa chọn được bật, trong trường hợp này, chúng xuất hiện bên trên screen, chỉ tất cả vào bản in, hoặc ở cả nhì screen cùng bản in.

Giải pháp

Vì đây là một tính năng của Word, bạn yêu cầu làm theo hướng dẫn được liệt kê trong tập tin bằng tay hoặc bên trên đường dây trợ giúp Microsoft Word của bạn đến độ phân giải mang lại vấn đề này. Thông thường bạn bao gồm thể thực hiện tìm kiếm từ mang đến “Dòng mã” trong chỉ số hướng dẫn hoặc trong tab Tìm những mẫu trên sự góp đỡ của nhãn hiệu của Word. Các ban bố trong Microsoft Word thủ công với bên trên đường dây trợ giúp nuốm thế mang đến thông báo này.

EMBED Equation xuất hiện bên trên màn hình

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn ko được hiển thị trên screen nhưng mà nạm vào đó đang hiển thị đồ vật gi đó như EMBED Equation hoặc EMBED Equation.DSMT4 , bạn có thể thế đổi các thiết lập coi của bạn từ bên phía trong Word để khắc phục điều này. Để có tác dụng như vậy,

Khởi động Word.ChọnNhấp chuột vào tab View.Bỏ chọn hộp mang lại “Dòng Codes”. Nhấn OK.

Tại thời điểm này, các phương trình chứa trong số tài liệu Word sẽ hiển thị một bí quyết chính xác.Cách khác cơ mà bạn có thể chuyển đổi tài sản này là:

Thông qua phím tắt; phím tắt Word là ALT + F9 (Win) cùng Option + F9 (Mac).Thông qua tkhô giòn công cụ Word; nút tkhô nóng công cụ vào Word trông giống như ” một “.Đây ko phải là một trong những nút mặc định nhưng tất cả thể được thêm vào tkhô hanh công cụ Word bằng biện pháp sử dụng lệnh Customize Word. Để biết thêm công bố về tùy biến tkhô hanh công cụ Word của bạn, xin vui lòng tđam mê khảo ý kiến của bạn giúp Microsoft Word trên mạng.

Bất kỳ các phương pháp bên trên sẽ cho phép bạn chuyển đổi các mã trường đi với về nhưng sẽ cho phép bạn xem các phương trình.

EMBED Equation xuất hiện vào bản in của bạn

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn ko được in ra nhưng nỗ lực vào đó đang hiển thị đồ vật gi đó như EMBED Equation hoặc EMBED Equation.DSMT4 , bạn gồm thể nỗ lực đổi sở hữu đặt in của bạn từ phía bên trong Word để khắc phục điều này. Để có tác dụng điều này:

Khởi động Word. Chọn tab Print.Bỏ chọn hộp mang đến “Dòng Codes”. Nhấn OK.

Tại thời điểm này, nếu bạn in tài liệu của bạn, các đối tượng chứa trong những tài liệu Word sẽ in ra một giải pháp đúng đắn.