Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8 quận 3 có hướng dẫn giải

     

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8 được autotruyenky.vn sưu tầm giành riêng cho những em học viên tìm hiểu thêm, ôn tập, luyện đề sẵn sàng mang đến kì thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa được cực tốt. Chúc các em ôn tập tốt với đạt tác dụng cao trong kì thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8 quận 3 có hướng dẫn giải

Các bạn học sinh rất có thể tham khảo thêm đề thi Hóa học tập kì hai năm 2021 mới nhất vị autotruyenky.vn biên soạn

Đề ôn thi học tập kì 2 hóa 8 năm 2021 miễn chi phí

Tài liệu ôn tập học kì 2 hóa 8 năm 2021 


Đề soát sổ học tập kì 2 môn hóa học 8

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D nghỉ ngơi cột I với 1 chữ tiên phong hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, nghỉ ngơi cột II để sở hữu nội dung tương xứng.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án lựa chọn đúng.


Câu 2. Cho các hóa học sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, sắt, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học có các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. trăng tròn gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 bắt buộc dùng để làm pha trộn 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí điểm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn chức năng cùng với HCl đư thu được V lít khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm các chất như thế nào dưới đây đa số là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng thử nghiệm fan ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy bầu không khí là nhờ vào đặc điểm nào của oxi

A. Nhẹ hơn không khí

B. Tan những vào nước

C. Nặng rộng ko khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng phương thức chất hóa học nhận thấy những chất khí sau: bầu không khí, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành phương thơm trình chất hóa học sau:

(1) CH4 + O2

*
…………………….


(2)…………………

*
FeCl2

(3)……………………… → CuO (4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..

Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa chảy hoàn toàn 13 gam Zn phản ứng vừa đủ cùng với 200 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa bay ra vào sắt (III) oxit dư, chiếm được m gam sắt.

a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp axit H2SO4 đang dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề soát sổ môn Hóa học tập kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

234567
CCBACC

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích mẫu mã test với viết số trang bị tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung lạnh, sau phản nghịch ứng bình như thế nào chuyển màu sắc black lịch sự đỏ là khí H2

Các khí còn lại không hiện tượng lạ gì dẫn tiếp qua dung dịch nước vôi vào lộ diện vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm có tàn đỏ vào 2 bình khí O2 và không khí, bình nào cháy cho ngọn lửa là

Pmùi hương trình bội nghịch ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

(2) sắt + Cl2

*
FeCl2

(3) 2Cu + O2

*
2CuO (4) 2H2O
*
2H2 + O2

(5) SO3 + H2O

*
H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4

*
Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. (2,5 điểm)


Tham mê khảo thêm một số trong những đề thi khác 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 và 1% là khá nước.

B. 21% O2, 78% N2 và 1% là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2 và 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những hóa học làm sao sau đây gần như là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho hàng hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những hóa học làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

Xem thêm: Mách Mẹ Cách Làm Những Món Ngon Từ Chim Bồ Câu, Thịt Chim Bồ Câu Nấu Gì Ngon Và Bổ Dưỡng

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng hóa học như thế nào tiếp sau đây không hẳn là phản nghịch ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo nên Khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A. 3,6 g B. 7,2 g C. 1,8 g D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên rất cao không gian càng loãng.

B. oxi là hóa học khí không color ko mùi hương.

C. oxi nặng nề rộng không khí.

D. oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình cất 10g oxi. Sau bội nghịch ứng chất như thế nào còn dư, do sao?

A. Oxi bởi 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi vì 6,2g photpho làm phản ứng đầy đủ với 2g oxi.

C. Hai hóa học vừa không còn bởi vì 6,2g photpho phản ứng toàn diện với 10g oxi.

D. Photpho vì chưng ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài cùng phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp chất hóa học nhận ra các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính cân nặng NaOH gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.


A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M nhằm trong các số ấy gồm phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

B. 600 ml

C. 150 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng cùng với hỗn hợp HCl bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn tổng thể lượng khí nhận được qua CuO nung lạnh.

a. Viết pmùi hương trình hóa học của làm phản ứng xảy ra. Tính trọng lượng muối nhận được sau bội nghịch ứng.

b. Tính trọng lượng Cu nhận được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng hoàn toản với 100 ml dung dịch axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro nhận được sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối hạt thu được sau phản nghịch ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Hướng dẫn giải đề thi hóa 8 học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 điểm) 0,5 đ/1 câu

12345678910
BCDCACDCBA

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl= n AlCl3= 0,2 mol

=> m AlCl3 = 0,2 x(27 + 35,5 x 3) = 26,7 gam

b. CuO + H2

*
Cu + H2O

n H2 = 0,3 mol => nCu= 0,3 mol

mCu = 0,3 x 64 = 19,2 g

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn= n H2 = 0,1 mol =>V H2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

b.

n ZnCl2 = nH2 = 0,1 mol

CM = n/V= 0,1/0,1= 1M

0,25

0,5

0,75

0,25

0,75

...................................

autotruyenky.vn đã ra mắt cho tới các bạn Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8, cùng với kết cấu đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 bám sát câu chữ ôn tập học tập kì 2 Nội dung thắc mắc tất cả câu trắc nghiệm cùng từ bỏ luận, giúp review năng lượng học tập môn Hóa học 8 của những em. Chúc các em thi tốt

Trên đây autotruyenky.vn là Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8. Để tất cả tác dụng cao hơn nữa vào học tập, autotruyenky.vn xin reviews tới các bạn học viên tài liệu Giải bài bác tập Toán 8, Giải bài xích tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinc học tập 8, Giải bài tập Hóa học tập 8, Tài liệu học hành lớp 8 cơ mà autotruyenky.vn tổng hòa hợp và đăng cài.