Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

     
June 28, 2021June 28, 2021 MayaCấu Trúc Tiếng Anh, Kiến Thức Hữu Ích, Ngữ Pháp Tiếng Anhquestion, tag, tag question
*

TAG QUESTIONS

I. CÁCH THÀNH LẬP

Câu hỏi đuôi bao gồm có: công ty ngữ (buộc phải là đại trường đoản cú nhân xưng) với trợ rượu cồn tự tuyệt hễ từ bỏ đặc biệt quan trọng.Nếu câu tuyên bố làm việc thể xác định thì thắc mắc đuôi sinh hoạt thể che định và ngược chở lại.Nếu câu hỏi đuôi nghỉ ngơi thể đậy định thì nên dùng hình thức tĩnh lược (contractive form).

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi trong tiếng anh

*

Ex:

STATEMENTS

QUESTION-TAGS
He is a good boy,

The girl didn’t come here yesterday,

They will go away,

She hasn’t left,

isn’t he?

did she?

won’t they?

has she?

II. ĐẶC BIỆT:

1. Phần đuôi của “I am” là “aren’t I” .

Eg: I’m going khổng lồ do it again, aren’t I?

2. Imperatives and Requests ( Câu nghĩa vụ cùng câu yêu thương cầu):

+ Có phần đuôi là “won’t you?” Lúc câu tuyên bố biểu đạt lời mời:

  Eg: Take your seat, won’t you? (Mời ông ngồi)

+ Có phần đuôi là “will you?” khi câu tuyên bố diễn tả lời yêu cầu hoặc nhiệm vụ che định.

Xem thêm: 003 - Cách Cài Đặt Mới Lại Windows Xp

Eg: Open the door, will you? ( Xin vui miệng msống cửa)

Don’t be late, will you? (Đừng đi trễ nha.)

3. Phần đuôi của câu bắt đầu bằng “ Let’s …” : là “shall we ?”

Eg: Let’s go swimming, shall we?

Nhưng phần đuôi của “Let us / Let me”“will you”

4. Nothing, anything, something, everything được cầm là ráng bằng “ It” nghỉ ngơi câu hỏi đuôi:

Eg : Everything will be all right, won’t it?

5. No one, Nobody toàn thân, anyone, anybody, someone, somebody, everybody toàn thân, everyone được sửa chữa bằng “They” trong thắc mắc đuôi.

Eg: Someone remembered to lớn leave sầu the messages, didn’t they?

Lưu ý: Nothing, Nobody toàn thân, No one được dùng trong mệnh đề chính, hễ tự sinh sống câu hỏi đuôi đã đề xuất sinh sống dạng thức khẳng định. (Vì Nothing, Notoàn thân, No one bao gồm nghĩa tủ định)

Eg: Nothing gives you more pleasure than listening lớn music, does it ?

This/ That được sửa chữa thay thế là “It”. Eg: This won’t take long, will it?These/ Those được thay thế là “They”. Eg: Those are nice, aren’t they? g. Khi trong lời nói bao gồm tự bao phủ định như: seldom, rarely, hardly, no, without, never, few, little… phần đuôi đề nghị nghỉ ngơi dạng khẳng định. Eg: He seldom goes khổng lồ the movies, does he?Nếu câu tuyên bố bao gồm dạng : You ‘d better → câu hỏi đuôi sẽ là : hadn’t you ?

You’d rather → câu hỏi đuôi đang là : wouldn’t you ?

You used lớn → câu hỏi đuôi vẫn là : didn’t you ?

III. Ý nghĩa của câu hỏi đuôi:

Ý nghĩa của câu hỏi đuôi nhờ vào vào ngữ điệu biểu đạt nó:

– Xuống giọng và hy vọng tín đồ nghe vấn đáp “yes”– Lên giọng và fan nghe rất có thể trả lời “yes or no”