Cách sử dụng các hàm trong excel 2007

     
Excel mang đến autotruyenky.vn 365 Excel cho website Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Xem thêm...Ít hơn

quý khách có thể cần sử dụng bí quyết dễ dàng và đơn giản để tính tổng các số vào một phạm vi (một đội nhóm các ô), tuy vậy hàm SUM dễ dàng dùng hơn khi chúng ta thao tác với khá nhiều con số rộng. lấy ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập bàn phím hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các hàm trong excel 2007

*

Đây là bí quyết cần sử dụng nhì dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong những dải ô A2:A4 và C2:C3. quý khách hàng thừa nhận Enter sẽ được tổng 39787.

Để tạo ra công thức:

Nhập =SUM vào trong 1 ô, tiếp theo là vết ngoặc tròn msinh hoạt (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được call là một đối số (một mẩu tài liệu nhưng mà phương pháp yêu cầu nhằm chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 và kéo mang đến ô A6)

Gõ dấu phẩy (,) nhằm ngăn cách đối số thứ nhất cùng với đối số tiếp sau.

Nhập tmê man đối trang bị nhị, C2:C3 (hoặc kéo nhằm lựa chọn những ô).

Gõ lốt đóng góp ngoặc ), rồi dìm Enter

Mỗi đối số rất có thể là 1 trong phạm vi, một số, một tham chiếu ô đối kháng, toàn bộ những được phân làn vày vết phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  Nếu bạn phải tính tổng cột hoặc mặt hàng của các số gần kề nhau, cần sử dụng kỹ năng Tự Tính tổng nhằm tính tổng các số.

Xem thêm: Khi Em Như Hoa Nhạt Màu Anh Quên Khi Ta Có Nhau, Cánh Hồng Phai


Quý khách hàng thử xem

Nếu bạn muốn thực hành thực tế với dữ liệu mẫu của Shop chúng tôi, đấy là một vài tài liệu hoàn toàn có thể sử dụng.

Bạn có thể thấy hàm SUM chuyển động ra làm sao bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị vnạp năng lượng bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm quý giá trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm quý giá trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị không thuộc dạng số vào ttê mê chiếu không diễn dịch được — quý hiếm trong ô A5 ("5) và cực hiếm vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn uống bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Quý Khách đề nghị thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn luôn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.