Các tài khoản kế toán thường dùng

     
*

Bạn đang xem: Các tài khoản kế toán thường dùng

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Giá Trị Cốt Lõi Của Bản Thân, Làm Thế Nào Để Xác Định & SửHệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 chuẩn của Bộ tài chính; Bảng khối hệ thống tài khoản theo thông tư 200 áp dụng mang lại đông đảo doanh nghiệp; Tải hạng mục thông tin tài khoản theo thông tư 200 miễn phí tổn sống cuối nội dung bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
vì thế Tài khoản đúng đã như sau:5212 Hàng chào bán bị trả lại5213 Giảm giá chỉ hàng bán- Các bạn có nhu cầu xem chi tiết tài khoản làm sao thì chỉ việc click chuột trái vào Tài khoản kia nhé, trong những số ấy sẽ có được cụ thể khí cụ về tài khoản kia như: Nguyên tắc kết toán; Kết cấu văn bản mặt Nợ Có; Hướng dẫn hạch tân oán 1 số ít nhiệm vụ ví dụ...- Trường thích hợp chúng ta muốn cài Bảng khối hệ thống thông tin tài khoản theo Thông tư 200 tệp tin Excel - Word thì có thể cài về nghỉ ngơi cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền gửi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền sẽ chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán tởm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán cùng cách thức tài bao gồm khác
128Đầu tứ sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi tất cả kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn marketing nghỉ ngơi các đơn vị chức năng trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về ngân sách đi vay mượn đầy đủ ĐK được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu thốn hóng xử lý
1385Phải tiếp thu cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt sẽ đi đường
152Các nguyên liệu cần có, đồ vật liệu
153Công nắm, dụng cụ
1531153215331534Công cố kỉnh, dụng cụBao suy bì luân chuyểnĐồ dùng đến thuêThiết bị, phụ tùng ráng thế
154túi tiền tiếp tế, sale dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phđộ ẩm nhập khoThành phđộ ẩm bất tỉnh sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi tiêu thu mua hàng hóa
1567Hàng hóa bất động đậy sản
157Hàng gửi đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán chính phủ
211Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
2111Nhà cửa ngõ, trang bị con kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Pmùi hương luôn thể vận tải đường bộ, truyền dẫn
2114Thiết bị, chính sách quản lý
2115Cây nhiều năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phạt hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên tmùi hương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phnghiền cùng giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn gia tài cụ định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn BDS đầu tư
217Bất cồn sản đầu tư
221Đầu bốn vào công ty con
222Đầu bốn vào chủ thể liên doanh, liên kết
228Đầu bốn khác
22812288Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khácĐầu bốn khác
229Dựchống tổn thất tài sản
2291229222932294Dự chống Giảm ngay hội chứng khoán tởm doanhDự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khácDự phòng nên thu nặng nề đòiDự chống giảm ngay mặt hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bản dlàm việc dang
2411Mua tìm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa trị bự TSCĐ
242Chi phí trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm ráng, thế chấp ngân hàng, cam kết quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho những người bán
333Thuế và những khoản yêu cầu nộp Nhà nước
3331Thuế quý giá tăng thêm cần nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu trúc quánh biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế đơn vị khu đất, tiền mướn đất
33383338133382Thuế đảm bảo môi trường xung quanh và những loại thuế khácThuế bảo đảm an toàn môi trườngCác các loại thuế khác
3339Phí, lệ mức giá cùng các khoản đề nghị nộp khác
334Phải trả người lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả fan lao cồn khác
335Ngân sách chi tiêu đề nghị trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanhPhải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về ngân sách đi vay mượn đầy đủ ĐK được vốn hoáPhải trả nội bộ khác
337Tkhô hanh tân oán theo quy trình tiến độ chiến lược thích hợp đồng xây dựng
338Phải trả, phải nộp khác
3381Tài sản vượt đợi giải quyết
3382Kinh mức giá công đoàn
3383Bảo hiểm làng hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về CP hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu chưa thực hiện
3388Phải trả, cần nộp khác
341Vay với nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ mướn tài chính
343Trái phiếu phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhú trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận cam kết quỹ, ký cược
347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả
352Dự chống nên trả
3521352235233524Dự phòng BH thành phầm sản phẩm hóaDự chống Bảo hành dự án công trình xây dựngDự chống tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệpDự phòng nên trả khác
353Quỹ khen ttận hưởng phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ
3534Quỹ ttận hưởng ban làm chủ quản lý và điều hành công ty
356Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến kỹ thuật cùng công nghệ
3562Quỹ cải tiến và phát triển kỹ thuật với technology đã tạo ra TSCĐ
357Quỹ bất biến giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư của công ty ssinh hoạt hữu
41114111141112Vốn góp của chủ sngơi nghỉ hữuCổ phiếu nhiều gồm quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch Đánh Giá lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ bởi vì reviews lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ
4132Chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái trong quy trình tiến độ trước hoạt động
414Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển
417Quỹ hỗ trợ thu xếp doanh nghiệp
418Các quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế không phân pân hận năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận năm nay
441Nguồn vốn đầu tư gây ra cơ bản
461Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu buôn bán những thành phẩm
51135114Doanh thu hỗ trợ dịch vụDoanh thu trợ cấp cho, trợ giá
5117Doanh thu marketing BDS đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu chuyển động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu tmùi hương mại
5212Hàng buôn bán bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611Mua hàng
6111Mua vật liệu, trang bị liệu
6112Mua sản phẩm hóa
621Chi tiêu nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
622Chi tiêu nhân công trực tiếp
623giá thành sử dụng thiết bị thi công
6231giá thành nhân công
6232Ngân sách nguyên, đồ vật liệu
6233Chi tiêu luật sản xuất
6234Chi phí khấu hao sản phẩm công nghệ thi công
6237Chi tiêu dịch vụ cài đặt ngoài
6238Ngân sách bằng chi phí khác
627Chi phí sản xuất chung
6271Ngân sách nhân viên phân xưởng
6272Chi phí nguim, đồ vật liệu
6273Ngân sách lao lý sản xuất
6274giá cả khấu hao TSCĐ
6277Ngân sách hình thức mua ngoài
6278Ngân sách bởi chi phí khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn mặt hàng bán
635Ngân sách tài chính
641Ngân sách cung cấp hàng
6411Ngân sách chi tiêu nhân viên
6412túi tiền nguyên liệu, bao bì
6413giá thành cơ chế, thứ dùng
6414giá thành khấu hao TSCĐ
6415Chi tiêu bảo hành
6417giá thành dịch vụ mua ngoài
6418Chi tiêu bằng chi phí khác
642giá thành cai quản doanh nghiệp
6421giá thành nhân viên quản lí lý
6422Ngân sách chi tiêu vật liệu quản ngại lý
6423Chi tiêu vật dụng văn phòng
6424Chi phí khấu hao TSCĐ
6425Thuế, phí cùng lệ phí
6426Chi phí dự phòng
6427Chi tiêu dịch vụ cài đặt ngoài
6428Chi phí bằng tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬPhường KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
811Ngân sách chi tiêu khác
821Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
8211Chi tiêu thuế TNDN hiện tại hành
8212Chi tiêu thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911Xác định tác dụng ghê doanh

-----------------------------------------------------------------------------------