Các đề thi toán lớp 4

     

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học tập 2020 - 2021 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 bao gồm lời giải chuẩn chỉnh theo các mức độ Thông bốn 22 chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán này để giúp những em học viên ôn tập, củng cụ kỹ năng và kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt tác dụng cao, đôi khi đây cũng là tư liệu có lợi cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau phía trên mời các thầy cô cùng các em xem thêm.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi Toán học kì 1 đang rất được cài nhiều: Sở 100 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Miễn giá tiền

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 ngàn, 4 trăm với 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo lần lượt khối lượng là 37 kilogam, 41 kg, 45kilogam, và 49 kilogam. Trung bình mỗi bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tđọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD tuy vậy tuy vậy với BC

D. AB tuy vậy song cùng với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách không còn cho 2; 3 cùng 9 là:


A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả diện tích bởi 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chu vi 228m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phép trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi giải đáp đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56


X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị thì kia đó là hiệu. Theo đề bài số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phnghiền trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn nhất trong các số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm tư mươi cha triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6.

Xem thêm: Tư Vấn Mua Máy Hút Bụi Gia Đình Loại Nào Tốt Nhất, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Chọn Mua Máy Hút Bụi Gia Đình

Câu nào đúng ghi Đ câu như thế nào không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)


A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy vậy cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kăn năn lớp Bốn bao gồm 192 học sinh chia làm những team, từng nhóm tất cả 8 học viên. Khối hận lớp Năm gồm 207 học viên chia thành những team, từng nhóm có 9 học viên. Hỏi cả hai khối gồm tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minc tất cả tổng cộng 64 viên bi, hiểu được giả dụ Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn bằng nhau. Hỏi từng các bạn có từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: tía trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn bốn trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên tuy nhiên với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt không thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên từ đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc với thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên kăn năn lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả nhị kân hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng đến Minch 8 viên bi thì số bi của hai bạn cân nhau bắt buộc số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minch là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng bao gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)


Số bi của Minch gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn cùng khắc ghi kết quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số như thế nào trong những số sau đây tất cả chữ số 8 bộc lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số làm sao chia không còn cho 2 tuy thế không chia không còn cho 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 nắm kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe có 5 xe to lớn, mỗi xe pháo chsinh sống 27 tạ gạo cùng gồm 4 xe cộ nhỏ, mỗi xe pháo chở 18 tạ gạo. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe chsống từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà con cháu cách đó 5 năm là 70 tuổi, cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: Tự luận

Bài 5: một điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27

X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89mét vuông 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng Hcông nhân là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều dài Hcông nhân là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích Hcông nhân là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cmét vuông (0,25 điểm)


- Lưu ý: HS hoàn toàn có thể giải biện pháp khác

Bài 9 (1 điểm) Bài giải

5 xe pháo ô tô chsinh hoạt được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe pháo nhỏ chnghỉ ngơi được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình từng xe chsinh sống được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của nhị bà cháu bây giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của con cháu hiện thời là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây giờ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4 Số 2

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 mang đến câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) Kết trái của phxay nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số thích hợp điền vào vị trí chnóng là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư vào phxay phân chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số thích hợp để viết vào địa điểm chnóng 9m2 5dmét vuông =…. dmét vuông là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng cách tiện lợi nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm

4 tấn 75 kilogam = ………… kg

19dmét vuông 65cmét vuông = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một cửa hàng bán vải vóc, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải vóc. Hỏi vừa đủ hằng ngày cửa hàng bán tốt từng nào mét vải? (Biết hàng tuần tất cả 7 ngày và cửa hàng buôn bán vải vóc trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782mét vuông. Nếu gấp chiều rộng lớn lên gấp đôi với chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích S mảnh đất nền bắt đầu là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng từng câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dmét vuông 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) Tóm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải bán trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình từng ngày bán được số mét vải vóc là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài dành cho HS tương đối, giỏi; chấm năng động theo phương pháp làm cho bài của HS. Khuyến khích sự sáng tạo Khi làm bài bác.

Nếu cấp chiều rộng lên gấp đôi với chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích vội vàng lên mốc giới hạn là:


2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 4 new nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập môn Toán thù lớp 4 học tập kì 1

Bên cạnh đó những bạn có thể theo dõi cụ thể đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 rèn luyện các dạng bài tập SGK Toán 4 cùng SGK Tiếng Việt 4 sẵn sàng cho bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt công dụng cao. Mời các em cùng các thầy cô tìm hiểu thêm, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên autotruyenky.vn.