Bộ đề thi toán lớp 1

     
Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé xíu tuyệt nhất là:

A.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phxay tính: 39cm + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em tới trường những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Cách Chọn Khổ Giấy A4 Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Thđọng bảy, chủ nhật

B. Thứ đọng nhì, sản phẩm tía, đồ vật tư

C. Thđọng nhì, lắp thêm ba, đồ vật tứ, máy năm

D. Thứ đọng nhì, trang bị cha, sản phẩm tư, máy năm, sản phẩm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống vào hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phxay tính cùng với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bưởi đơn vị Nam gồm 65 trái, cha đã hái xuống 34 quả nhằm buôn bán. Hỏi bên trên cây bưởi công ty Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99