Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn

     

Giới tự chỉ thời gian cùng xứ sở vào giờ Anh + các bài luyện tập. Trong phần lớn những câu được thực hiện vẫn tương đối nhiều lần bọn họ bao gồm thực hiện kèm giới trường đoản cú nhằm mục đích biểu đạt, ra mắt mang lại địa điểm, thời gian hoặc xứ sở được nói với cửa hàng của câu. Để nắm rõ về giới từ bỏ, ví dụ là Giới từ chỉ thời gian cùng xứ sở vào giờ Anh mời chúng ta cùng phát âm bài viết tiếp sau đây và làm cho thêm 1 số bài tập sống cuối bài bác.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn

*
Quy tắc hình tam giác vào giới từ
In

To nhất của phễu là dành cho giới trường đoản cú in – chỉ hầu hết thiết bị lớn số 1, phổ biến chung tuyệt nhất. Với thời hạn, “in” sử dụng trước đầy đủ trường đoản cú chỉ thời gian bao gồm nhất nhỏng “century” (cố gắng kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” dùng cho phần nhiều địa điểm Khủng như country (quốc gia), cho tới village, neighborhoods (xóm, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” cần sử dụng thời hạn từ chung độc nhất vô nhị cho đến week (tuần), địa điểm tự bình thường nhất cho đến thị xã, xóm thôn kế bên in the morning, afternoon, evening.

On

Phần thân của phễu dành cho “on”, tương ứng cùng với địa điểm rõ ràng hơn, thời gian chi tiết hơn so với “”in”. Về thời hạn, “on” dùng cho ngày rõ ràng, hoặc một thời gian như thế nào kia.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekover (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về vị trí, “on” cần sử dụng cho 1 vùng kha khá nhiều năm, rộng lớn nlỗi đường phố, bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương ứng cùng với thời hạn địa điểm rõ ràng tuyệt nhất, dành riêng cho giới từ “at”. Về thời hạn, “at” dùng mang lại mốc thời hạn ví dụ, thời gian, khohình họa khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the các buổi party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” cần sử dụng đến ảnh hưởng, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Vậy nên, cách sử dụng giới trường đoản cú về thời hạn, vị trí của ba giới từ bỏ “in”, “on”, “at” tuân thủ theo đúng luật lệ hình phễu, ngoài một vài ba nước ngoài lệ như trên.

các bài luyện tập về Giới trường đoản cú chỉ thời hạn cùng chỗ chốn

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. on

C. at

D. by

2. My family must leave sầu ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ Thành Phố New York at ten o’clock.

Xem thêm: 094 Là Mạng Gì? Ý Nghĩa Và Lưu Ý Khi Lựa Chọn Sim Đầu Số 094 Là Mạng Nào ?

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kyên usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam want to get home page ______ time to see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Do you go khổng lồ school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not trang chính ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to lớn go for his birthday. ______ the kết thúc, he decided to go to Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’cloông chồng.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền những giới từ in, on, at vào các câu sau:

1.Will she be home page _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got to lớn the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the end of 15.

5. This restaurant will cđại bại _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi không đúng trong số câu dưới đây:

1. Lan wants khổng lồ live sầu và work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cát jumped in his face and scared me.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP. ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: trong một khoảng 1 đến 2 phút – kết cấu cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng chừng thời gian ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Chọn A (on time: đúng giờ)

8. Chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày vào tuần)

10. Chọn B (at present – kết cấu ráng định)

11. Chọn D (in the end)

12. Chọn C (in + year)

13. Chọn B (at + thời gian cầm thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + địa điểm béo PCC Officer of the Party Central Committee – văn uống chống TW Đảng)