Bài 26 trang 80 sgk toán 8

     

Luyện tập Bài §4. Đường vừa phải của tam giác, của hình thang, chương I – Tđọng giác, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 26 27 28 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, triết lý, cách thức giải bài xích tập phần hình học bao gồm vào SGK toán sẽ giúp đỡ những em học sinh học tập xuất sắc môn tân oán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 80 sgk toán 8

Lý thuyết

1. Đường mức độ vừa phải của tam giác

Đường vừa đủ của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

*

Định lí 1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác với song song cùng với cạnh vật dụng nhì thì đi qua trung điểm cạnh máy cha.

*
*

Định lí 2: Đường vừa phải của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh lắp thêm bố cùng bằng nửa cạnh ấy.

Xem thêm: Mà Chỉ Thích Uống Yomost Thôi Ko Biết Có Tốt Không? Giá Bao Nhiêu? Có Cao Không?

*
*

2. Đường trung bình của hình thang

Đường mức độ vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm nhì lân cận của hình thang.

*

Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm một kề bên của hình thang cùng tuy vậy tuy nhiên cùng với nhì lòng thì trải qua trung điểm lân cận máy hai.

*
*

Định lí 4: Đường mức độ vừa phải của hình thang thì tuy nhiên tuy nhiên cùng với nhì lòng và bởi nửa tổng nhì đáy.

*
*

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 26 27 28 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1. Các các bạn hãy xem thêm kỹ đầu bài xích trước khi giải nhé!

Luyện tập

autotruyenky.vn giới thiệu với các bạn không thiếu phương pháp giải bài tập phần hình học 8 kèm bài giải bỏ ra tiết bài xích 26 27 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1 của bài §4. Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang vào cmùi hương I – Tđọng giác mang đến các bạn xem thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 26 27 28 trang 80 sgk toán thù 8 tập 1

1. Giải bài 26 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Tính $x, y$ bên trên hình 45, vào đó: $AB//CD//EF//GH$

*

Bài giải:

Ta bao gồm $AB//EF$ đề nghị $ABFE$ là hình thang

$left.eginmatrix CA = CE\ DB = DFendmatrix ight}$

⇒ $AD$ là mặt đường trung bình của hình thang $ABFE$

Do đó: $CD = fracAB + EF2 = frac8 + 162 = 12$

Vậy $x = 12cm$

Tương từ ta tất cả $CD//GH$ đề nghị $CDHG$ là hình thang.

$left.eginmatrix EC = EG\ FD = FHendmatrix ight}$

⇒ $EF$ là đường trung bình của hình thang $CDHG$

Do đó: $EF = fracCD + GH2$ ⇒ $GH = 2.EF – CD = 2.16 – 12 = 20$

Vậy $y = 20cm$

2. Giải bài bác 27 trang 80 sgk Toán 8 tập 1

Cho tđọng giác $ABCD$. điện thoại tư vấn $E, F, K$ theo sản phẩm tự là trung điểm của $AD, BC, AC$

a) So sánh các độ nhiều năm $EK$ và $CD, KF$ với $AB$

b) Chứng minc rằng $EF leq fracAB + CD2$

Bài giải:

*

a) Ta có

$left.eginmatrix EA = ED\ KA = KCendmatrix ight}$

⇒ $EK$ là con đường mức độ vừa phải của tam giác $ACD$

Do đó $EK = fracCD2$

Tương từ ta có:

$left.eginmatrix FB = FC\ KA = KCendmatrix ight}$

⇒ $KF$ là mặt đường mức độ vừa phải của tam giác $ABC$

Do kia $KF = fracAB2$

b) Trong tam giác $EFK$ ta có:

$EF leq EK + KF$

$⇔ EF leq fracCD2 + fracAB2$

⇒ $EF leq fracAB + CD2$ (đpcm)

3. Giải bài xích 28 trang 80 sgk Toán thù 8 tập 1

Cho hình thang $ABCD (AB//CD), E$ là trung điểm của $AD, F$ là trung điểm của $BC$. Đường thẳng $EF$ cắt $BD$ sinh sống $I$, giảm $AC$ ở $K$

a) Chứng minch rằng $AK = KC, BI = ID$

b) Cho $AB = 6centimet, CD = 10cm$. Tính các độ nhiều năm $EI, KF, IK$

Bài giải:

*

a) Ta có:

$left.eginmatrix EA = ED\ FB = FCendmatrix ight}$

⇒ $EF$ là mặt đường trung bình của hình thang $ABCD.$

Do kia $EF // AB // CD$

Tam giác $ABC$ có:

$left.eginmatrix KF // AB\ FB = FCendmatrix ight}$ ⇒ $AK = KC$

Tam giác ABD có:

$left.eginmatrix EA = ED\ EI // ABendmatrix ight}$ ⇒ $BI = ID$

b) Ta có:

EF là đường trung bình của hình thang ABCD nên:

$EF = fracAB + CD2 = frac6 + 102 = 8$

EI là con đường mức độ vừa phải của tam giác ABD nên:

$EI = fracAB2 = frac62 = 3$

KF là mặt đường mức độ vừa phải của tam giác ABC nên:

$KF = fracAB2 = frac62 = 3$

Ta cũng đều có $EF = EI + IK + KF$

$⇒ IK = EF – (EI + KF) = 8 – (3 + 3) = 2$

Vậy $EI = KF = 3cm, IK = 2cm$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài xích giỏi thuộc giải bài xích tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài xích 26 27 28 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1!