Ag + hno3 → agno3 + no + h2o

     

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O được autotruyenky.vn soạn là phản nghịch ứng oxi hóa khử lúc cho bạc tác dụng cùng với axit nitric, thành phầm chiếm được sau bội nghịch ứng là muối bạc nitrat và khí ko color NO hóa nâu vào không gian. Dưới trên đây autotruyenky.vn đang hướng dẫn chúng ta cùng chỉ dẫn các lên tiếng có lợi liên quan mang lại phương thơm trình.

Bạn đang xem: Ag + hno3 → agno3 + no + h2o

1. Phương trình phản nghịch ứng Ag công dụng HNO3 loãng 


2. Điều khiếu nại để phản bội ứng Ag tác dụng với HNO3 

Nhiệt độ

3. Cách tiến hành phản ứng Ag tính năng cùng với HNO3 

Cho 1 mẩu bé dại Ag cho vô lòng ống nghiệm, sau đó nhỏ tuổi vài giọt dung dịch HNO3 vào ống thử đang đựng sẵn Ag, sau đó đun dịu trên đèn cồn

4. Hiện tượng sau phản ứng Ag tác dụng với HNO3 

Chất rắn màu bạc (Ag) rã dần vào dung dịch cùng sủi bong bóng khí do khí hóa nâu ngoại trừ không khí Nilớn oxit (NO) ra đời.

5. các bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phát biểu làm sao dưới đây ko đúng?

A. Kyên l oại cesay đắm được dùng để triển khai tế bào quang điện

B. Klặng các loại crom được sử dụng để triển khai dao cat kính.

C. Kyên ổn loai vệ bạc dược cần sử dụng để làm dây dẫn điện vào gia đình

D. Kyên ổn loại chì được dùng để sản xuất năng lượng điện rất vào acquy.


Xem đáp án
Đáp án C: Kyên loai nghiêm bạc dược sử dụng để triển khai dây dẫn năng lượng điện vào gia đình

Câu 2. Cho những sắt kẽm kim loại sau: Li, Mg, Al, Zn, sắt, Ni. Có từng nào kim loại công dụng với HCl và Cl2 chiếm được cùng một muối hạt ?


A. 6

B. 3

C. 4

D. 5


Xem đáp án
Đáp án D

Các sắt kẽm kim loại tính năng với HCl và Cl2 mang đến và một muối hạt là: Li; Mg; Al; Zn; Ni.

Li + HCl → LiCl + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Ni + 2HCl → NiCl2 + H2

Li + Cl2 → LiCl

Mg + Cl2 → MgCl2

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Zn + Cl2 → ZnCl2

Ni + Cl2 → NiCl2


Câu 3. Kyên nhiều loại như thế nào sau đây có khả năng dẫn điện mạnh dạn nhất

A. Au

B. Al

C. Fe

D. Ag


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Những sắt kẽm kim loại nào dưới đây không chức năng được với dd HNO3 sệt, nguội

A. sắt, Al, Cr

B. Cu, Ag, Cr

C. Al, Fe, Cu

D. Mn, Ni, Al


Xem đáp án
Đáp án A là hầu hết chất bị thụ động vào HNO3 sệt, nguội

Câu 5. Hòa tung hoàn toàn hh X có 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dd Y chứa 154,95 gam muối chảy. Giá trị của V là:

A. 3,36

B. 5,04

C. 4,48

D. 6,72


Xem đáp án
Đáp án A

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3

=> mNH4NO3 = 6 gam => nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3+0,45.2-0,075.8)/8 = 0,15 mol

=> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 6. Nguyên tử sắt kẽm kim loại khi tđắm đuối gia làm phản ứng hoá học có đặc điểm nào sau đây ?


A. Nhường electron cùng tạo nên thành ion âm.

B. Nhường electron với tạo thành ion dương.

C. Nhận electron nhằm vươn lên là ion âm.

D. Nhận electron nhằm biến ion dương.


Xem đáp án
Đáp án B: Nhường electron và sản xuất thành ion dương.

Nguyên ổn tử sắt kẽm kim loại Lúc ttê mê gia bội phản ứng chất hóa học nhập vai trò hóa học khử → Nhường electron với tạo thành ion dương.


Câu 7. Những đặc thù đồ lí bình thường của sắt kẽm kim loại (dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng, dẻo, ánh kim) gây ra chủ yếu bởi

A. kết cấu mạng tinh thể của kim loại.

B. cân nặng riêng rẽ của kim loại.

C. những electron cô quạnh trong tinc thể kyên ổn loại

D. các electron thoải mái vào tinch thể kim loại.


Xem đáp án
Đáp án D: các electron tự do vào tinch thể sắt kẽm kim loại.

Những tính chất đồ vật lí bình thường của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây ra hầu hết do các e thoải mái trong tinch thể kim loại.

Xem thêm: Mà Chỉ Thích Uống Yomost Thôi Ko Biết Có Tốt Không? Giá Bao Nhiêu? Có Cao Không?


Câu 8. Một thanh hao kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít hỗn hợp CuSO4 0,5M. Sau lúc lấy tkhô nóng M ra và cân lại ,thấy cân nặng tkhô nóng tăng 1,6 gam, mật độ CuSO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định sắt kẽm kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Xem đáp án
Đáp án A

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ bội phản ứng là: 1(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng khối lượng của tkhô giòn klặng loaị M:

M = mCu – mM tung = 0,2. (64 – M) = 1,6

Suy ra: M = 56 là Fe


Câu 9. Ngâm Cu dư vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X, tiếp nối dìm Fe dư vào hỗn hợp X nhận được dung dịch Y. hỗn hợp Y gồm:

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Xem đáp án
Đáp án A

Ngâm Cu dư vào dung dịch AgNO3, Ag là sắt kẽm kim loại yếu đuối sẽ ảnh hưởng đẩy không còn ra khỏi muối, muối mới là Cu(NO3)2 (hỗn hợp X).

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Ngâm sắt dư vào hỗn hợp X, Cu yếu hèn hơn đề xuất bị đẩy không còn thoát khỏi muối hạt sinh sản muối bột bắt đầu là Fe(NO3)2.

sắt + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


Câu 10. Để thải trừ sắt kẽm kim loại Cu thoát ra khỏi các thành phần hỗn hợp bột có Ag cùng Cu, bạn ta dìm láo hợp kim một số loại bên trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3.

B. Zn(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án A

Ta dìm vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 do Cu bội phản ứng cùng với AgNO3 tạo ra thành dung dịch muối với đẩy sắt kẽm kim loại Ag thoát khỏi muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.


Câu 11. Cặp chất không xảy ra phản bội ứng là

A. sắt + Cu(NO3)2.

B. sắt + AgNO3.

C. Zn + Fe(NO3)2.

D. Fe + Zn(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án D

sắt thua cuộc Zn vào dãy năng lượng điện hóa → Fe quan trọng khử ion Zn2+.


Câu 12. Ngâm đinc Fe sạch trong 500 ml dd CuSO4. Sau bội phản ứng kết thúc rước đinc sắt ra rửa nhẹ với làm cho khô thấy trọng lượng đinch Fe tăng 8 gam. Nồng độ CuSO4 thuở đầu là:

A. 2 M

B. 0,5 M

C. 5 M

D. 0,2 M


Xem đáp án
Đáp án A

điện thoại tư vấn số mol Fe làm phản ứng là x mol.

sắt + CuSO4 → Cu + FeSO4

x → x → x

→ mtăng = 64x – 56x = 8 → x = 1 mol

→ nCuSO4 = x = 1 mol → CM(CuSO4) = 1/0,5 = 2M


Câu 13. Nung rét một hỗn hợp bao gồm Al với 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có ko khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X tính năng toàn vẹn với V ml dung dịch KOH 1M hình thành 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 150.

B. 100.

C. 300

D. 200.


Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng : 2Al + Fe2O3

*
Al2O3 + 2Fe

Vì chất rắn sau phản nghịch ứng khí bỏ vào hỗn hợp KOH tạo nên khí H2 => Al dư

=> Fe2O3 phản bội ứng hết. nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Chất rắn sau phản bội ứng gồm: Al ; 0,1 mol Al2O3; 0,2 mol Fe

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Pmùi hương trình bội phản ứng:

Al + KOH + H2O → KAlO2 + 3/2H2

Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O

=> nKOH = 2/3nH2 + 2nAl2O3 = 2/3.0,15 + 2.0,1 = 0,3 mol

=> Vdd KOH = nKOH/CM = 0,3/1 = 0,3 lit = 300 ml


Câu 14. Nung hỗn hợp gồm 21,6 gam Al và 32,0 gam Fe2O3 (vào ĐK không có ko khí), sau thời điểm phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y . khối lượng sắt kẽm kim loại vào Y là:

A. 33,2 gam

B. 22,4 gam

C. 11,2 gam

D. 16,6 gam


Xem đáp án
Đáp án A

Ta có: nAl = 21,6 /27 = 0,8 mol

nFe2O3 = 32/160 = 0,2 mol

Phương trình phản bội ứng hóa học

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

0,4 ← 0,2 → 0,4

=> nAl dư = 0,8 – 0,4 = 0,4 mol

=> sau phản ứng vào Y tất cả 2 mol Al dư với 0,2 mol Fe

=> m kl vào Y = 0,4.27 + 0,4 . 56 = 33,2 (g)


Câu 15. Cho m gam Al tác dụng trọn vẹn cùng với HNO3 loãng, sau bội nghịch ứng chiếm được 3,36 lit N2O (đktc) là sản phầm khử nhất. Kân hận lượng muối chiếm được sau bội phản ứng là

A. 45,6 gam

B. 42,6 gam

C. 85,2 gam

D. 56,7 gam


Xem đáp án
Đáp án C

nN2O = V/22,4 = 0,15 mol

Al0 → Al+3 + 3e

x → 3x

2N+5 + 8e → N2+1 (N2O)

1,2 ← 0,15

Bảo toàn e => 3x = 1,2 => x = 0,4 mol

nAl(NO3)3 = nAl = 0,4 mol

=> mmuối hạt = 0,4.213 = 85,2 gam


.........................

Mời chúng ta xem thêm tài liệu liên quan 

Trên trên đây autotruyenky.vn đang gửi tặng bạn đọc tài liệu Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O. Hy vọng có thể góp chúng ta học sinh viết với cân bằng một biện pháp chính xác. Các bạn cũng có thể những em thuộc bài viết liên quan một số trong những tài liệu liên quan có lợi trong quy trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Tân oán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....Tham mê khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
3 45.800
Chia sẻ bài viết
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Phương trình phản bội ứng
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*